Git Kullanımı: Versiyon Kontrol Sistemi ve İş Akışları

Git, yazılım geliştirme süreçlerini daha etkili ve düzenli hale getirmek için kullanılan açık kaynaklı bir versiyon kontrol sistemidir. Yazılım projelerinin geliştirilmesi sürecinde kodun takibini yapmak, değişiklikleri yönetmek ve işbirliği içinde çalışmayı sağlamak için Git oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yazıda, Git’in temel kullanımını ve yaygın iş akışlarını öğreneceksiniz.

Git Nedir?

Git, Linus Torvalds tarafından 2005 yılında Linux kernel geliştirme sürecini kolaylaştırmak amacıyla başlatılmış bir versiyon kontrol sistemidir. Git, dağıtık bir versiyon kontrol sistemidir, yani projenin tüm geçmişini ve değişikliklerini her kullanıcı kendi bilgisayarında tutar. Bu da, çeşitli iş akışlarını ve paralel geliştirme süreçlerini destekler.

Git Temel Kavramlar

Depo (Repository)

Git’te projenin tüm dosyalarının, geçmişinin ve değişikliklerinin saklandığı bir depo bulunur. Her kullanıcı, kendi bilgisayarında bu depoyu kopyalar ve üzerinde çalışır.

Commit

Commit, projede yapılan değişikliklerin bir noktasını temsil eder. Her commit, bir açıklama ile birlikte birim testlerini geçmiş bir değişiklik setini ifade eder.

Dal (Branch)

Git’te her biri kendi bağımsız geliştirme yolunu temsil eden “dallar” bulunur. Ana dal genellikle master olarak adlandırılır ve bu dal üzerinde stabil, kullanıma hazır bir kod bulunur. Yeni özellikler veya hata düzeltmeleri için farklı dallar oluşturulabilir.

Birleştirme (Merge)

Farklı dallardaki değişiklikleri birleştirmek için merge işlemi kullanılır. Bu, bir dalın diğerine uygulanan değişiklikleri birleştirir.

Git Kullanımı: Temel Komutlar

1. Depo Oluşturma

git init

Bu komut, mevcut bir dizini Git depo olarak başlatır.

2. Depoyu Kopyalama (Clone)

git clone repository_url

Bu komut, uzak bir deponun tüm dosyalarını yerel bilgisayara kopyalar.

3. Değişiklikleri İzleme

git status

Bu komut, çalışma dizinindeki değişiklikleri gösterir.

4. Değişiklikleri Ekleme

git add filename

Bu komut, belirtilen dosyayı bir sonraki commit’e ekler.

5. Commit Oluşturma

git commit -m "Commit açıklaması"

Bu komut, değişiklikleri bir commit olarak kaydeder.

6. Dallar Arası Geçiş

git checkout branch_name

Bu komut, farklı dallar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

7. Değişiklikleri Birleştirme

git merge branch_name

Bu komut, bir dalda yapılan değişiklikleri diğerine birleştirir.

8. Uzak Depoya Gönderme (Push)

git push origin branch_name

Bu komut, yerel deponuzdaki değişiklikleri uzak depoya gönderir.

Git Temel İş Akışı

  1. Depoyu kopyala: git clone repository_url
  2. Yeni bir dal oluştur: git checkout -b new_feature
  3. Değişiklikleri yap ve commit et: git add . ve git commit -m "Yeni özellik eklendi"
  4. Ana dala birleştir: git checkout master ve git merge new_feature
  5. Uzak depoya gönder: git push origin master

Sonuç

Git, modern yazılım geliştirme süreçlerinde vazgeçilmez bir araçtır. Temel komutları öğrendikten sonra, proje yönetimi, iş akışları ve işbirliği konularında Git’in derinliklerine inmek mümkündür. Bu yazı, Git’in temel kavramları ve temel kullanımıyla ilgili bir giriş sunmaktadır. Git’i kullanarak projelerinizdeki değişiklikleri takip etmek ve daha verimli bir şekilde çalışmak için zaman ayırmanız, uzun vadede büyük bir fayda sağlayacaktır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir